Treść głównego artykułu

Abstrakt

.

Słowa kluczowe

review review

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Jakubiak, K. (2001). Juliusz Jundziłł, Wzorce i modele wychowania w rodzinie rzymskiej w okresie III w. p.n.e. - III w. n.e., Bydgoszcz 2001, ss. 321. Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), 69–70. https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.13