Treść głównego artykułu

Abstrakt

Szkolnictwo pielęgniarskie w Polsce

Słowa kluczowe

krztałcenie pielęgniarek Polska nursing schooling Poland

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Głowacka, M. D. (1999). Szkolnictwo pielęgniarskie w Polsce. Biuletyn Historii Wychowania, (9/10), 18–26. https://doi.org/10.14746/bhw.1999.9.10.3

Referencje

  1. U. Krzyżanowska-Łagowska, Organizacja opieki pielęgniarskiej w Polsce na tle porównawczym, Warszawa 1991.
  2. A. Maksymowicz, Zagadnienia zawodowe pielęgniarstwa na tle historycznym, Warszawa 1977.
  3. J. Nowak, I. Walczak, Kształcenie pielęgniarek na poziomie wyższym (w:) Raport o stanie pielęgniarstwa w Polsce oraz kierunki zmian systemowych w pielęgniarstwie, Warszawa 1995.
  4. S. Poznańska, Pielęgniarstwo wczoraj i dziś, Warszawa 1988.
  5. J. Półturzycki, Podstawowe problemy kształcenia podyplomowego. Problemy kształcenia podyplomowego w Akademii Medycznej. Problemy Dydaktyki Medycznej i Wychowania AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 1986.
  6. S. Suchy, Dziś i jutro edukacji dorosłych, Warszawa 1980.
  7. S. Trandziuk, Dokształcenie i doskonalenie zawodowe pracowników, Warszawa 1973.
  8. L. Wilczewska, Rozwój zawodu pielęgniarskiego w ujęciu historycznym, „Biuletyn Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych” 1994.
  9. I. Wrońska, Wybrane zagadnienia z etyki pielęgniarstwa. Materiały dla nauczycieli szkól pielęgniarskich,
  10. Warszawa 1991.