Treść głównego artykułu

Abstrakt

Edukacja 2000. Opozycja: Elitaryzm - Egalitaryzm. Konferencja naukowa WSP w Słupsku, 29-30 maja 2000 r.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Hellwig, J. (2000). Edukacja 2000. Opozycja: Elitaryzm - Egalitaryzm. Konferencja naukowa WSP w Słupsku, 29-30 maja 2000 r. Biuletyn Historii Wychowania, (11/12), 114–115. https://doi.org/10.14746/bhw.2000.11.12.36