Treść głównego artykułu

Abstrakt

Pedagogika społeczna — pytania o XXI wiek. Pamięci Profesora Ryszarda Wroczyńskiego, pod red. A. Przeclawskiej i W. Theissa, Warszawa 1999, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, ss. 194

Słowa kluczowe

pedagogika społeczna Profesor Ryszard Wroczyński

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Głowacka, E. (2000). Pedagogika społeczna — pytania o XXI wiek. Pamięci Profesora Ryszarda Wroczyńskiego, pod red. A. Przeclawskiej i W. Theissa, Warszawa 1999, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, ss. 194. Biuletyn Historii Wychowania, (11/12), 81–85. https://doi.org/10.14746/bhw.2000.11.12.19