Treść głównego artykułu

Abstrakt

Józef Miąso, Wybrane prace z historii wychowania XIX-XX w., Warszawa b.d., Wydawnictwo Akademickie „Żak”, ss. 215

Słowa kluczowe

historia wychowania

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Głowacka, E. (2000). Józef Miąso, Wybrane prace z historii wychowania XIX-XX w., Warszawa b.d., Wydawnictwo Akademickie „Żak”, ss. 215. Biuletyn Historii Wychowania, (11/12), 100. https://doi.org/10.14746/bhw.2000.11.12.27