Treść głównego artykułu

Abstrakt

Andrzej Meissner, Spór o duszę polskiego nauczyciela. Społeczeństwo galicyjskie wobec problemów kształcenia nauczycieli, Rzeszów 1999, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, ss. 380

Słowa kluczowe

społeczeństwo galicyjskie kształcenie nauczycieli

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Szutakiewicz, W. (2000). Andrzej Meissner, Spór o duszę polskiego nauczyciela. Społeczeństwo galicyjskie wobec problemów kształcenia nauczycieli, Rzeszów 1999, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, ss. 380. Biuletyn Historii Wychowania, (11/12), 87–89. https://doi.org/10.14746/bhw.2000.11.12.21