Treść głównego artykułu

Abstrakt

Konferencja naukowa „Działalność kobiet polskich na polu oświaty i nauki
(Zajączkowo 4-6.10.1999 r.)

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Stasiak, A. (2000). Konferencja naukowa „Działalność kobiet polskich na polu oświaty i nauki (Zajączkowo 4-6.10.1999 r.). Biuletyn Historii Wychowania, (11/12), 107. https://doi.org/10.14746/bhw.2000.11.12.31