Treść głównego artykułu

Abstrakt

Poglądy Biskupa Michała Klepacza na sytuację oświatowo-pedagogiczną okresu międzywojennego

Słowa kluczowe

Biskup Michał Klepacz sytuacja oświatowo-pedagogiczna okres międzywojenny Bishop Michał Klepacz educational and pedagogical situation period between world wars

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Wieczorek, E. (2000). Poglądy Biskupa Michała Klepacza na sytuację oświatowo-pedagogiczną okresu międzywojennego. Biuletyn Historii Wychowania, (11/12), 32–34. https://doi.org/10.14746/bhw.2000.11.12.4