Treść głównego artykułu

Abstrakt

Osobowość i koncepcje etyczno-wychowawcze o. Jacka Woronieckiego op. 1878-1949 (sesja naukowa w KUL - 6 listopada 1999 r.)

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Hellwig, J. (2000). Osobowość i koncepcje etyczno-wychowawcze o. Jacka Woronieckiego op. 1878-1949 (sesja naukowa w KUL - 6 listopada 1999 r.). Biuletyn Historii Wychowania, (11/12), 111–112. https://doi.org/10.14746/bhw.2000.11.12.34