Treść głównego artykułu

Abstrakt

Recepcja poglądów J. Deweya w polskiej pedagogice okresu międzywojennego

Słowa kluczowe

pedagogika okres międzywojenny pedagogy time between world wars

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Kabzińska, Łucja. (2000). Recepcja poglądów J. Deweya w polskiej pedagogice okresu międzywojennego. Biuletyn Historii Wychowania, (11/12), 23–31. https://doi.org/10.14746/bhw.2000.11.12.3