Treść głównego artykułu

Abstrakt

Bibliografia historii wychowania, szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce za rok 2007 (z uzupełnieniami za lata poprzednie)

Słowa kluczowe

bibliografia historii wychowania bibliography of history of education

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Gruca, A. (2009). Bibliografia historii wychowania, szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce za rok 2007 (z uzupełnieniami za lata poprzednie). Biuletyn Historii Wychowania, (25), 183–237. https://doi.org/10.14746/bhw.2009.25.21