Treść głównego artykułu

Abstrakt

Dorota Źołądź-Strzelczyk, Katarzyna Kabacińska (red.), Dawne zabawy dziecięce, Wydawnictwo DiG & Muzeum Zabawek i Zabaw  w Kielcach, Kielce – Warszawa 2008, ss. 72.

Słowa kluczowe

dawne zabawy dziecięce

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Nowak-Kluczyński, K. (2009). Dorota Źołądź-Strzelczyk, Katarzyna Kabacińska (red.), Dawne zabawy dziecięce, Wydawnictwo DiG & Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, Kielce – Warszawa 2008, ss. 72. Biuletyn Historii Wychowania, (25), 176–178. https://doi.org/10.14746/bhw.2009.25.18