Treść głównego artykułu

Abstrakt

Polityka oświatowa w Polsce w XX wieku. Historyczne tradycje i współczesne zagrożenia, pod red. Ilony Kość i Elżbiety Magiery, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, ss. 184

Słowa kluczowe

polityka oświatowa Polska XX wieku

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Kabacińska, K. (2009). Polityka oświatowa w Polsce w XX wieku. Historyczne tradycje i współczesne zagrożenia, pod red. Ilony Kość i Elżbiety Magiery, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, ss. 184. Biuletyn Historii Wychowania, (25), 172–176. https://doi.org/10.14746/bhw.2009.25.17