Treść głównego artykułu

Abstrakt

Aleksandra Siedlaczek-Szwed, Działalność opiekuńcza towarzystw dobroczynnych na Wileńszczyźnie w Drugiej Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2009, ss. 288

Słowa kluczowe

towarzystwa dobroczynne Wileńszczyzna Druga Rzeczypospolita

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Brenk, M. (2009). Aleksandra Siedlaczek-Szwed, Działalność opiekuńcza towarzystw dobroczynnych na Wileńszczyźnie w Drugiej Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2009, ss. 288. Biuletyn Historii Wychowania, (25), 179–180. https://doi.org/10.14746/bhw.2009.25.19