Treść głównego artykułu

Abstrakt

.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
D.Ż.-S., . (1997). Stanisław Obirek SJ, Wizja państwa w nauczaniu jezuitów polskich w latach 1564-1668, Kraków 1995, ss. 7. Biuletyn Historii Wychowania, (5/6), 82. https://doi.org/10.14746/bhw.1997.5.6.18