Treść głównego artykułu

Abstrakt

.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
D.Ż.-S., . (1997). W kręgu akademickiego Zamościa. Materiały z międzynarodowej konferencji, red. H. Gmiterek, Lublin 1996, ss. 344. Biuletyn Historii Wychowania, (5/6), 83. https://doi.org/10.14746/bhw.1997.5.6.20