Treść głównego artykułu

Abstrakt

.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Schoener-Wojtowicz, M. (1997). Tadeusz Jałmużna, Z dziejów akademickiej Łodzi. Wyższa Szkoła Pedagogiczna 1946-1956, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996, ss. 127. Biuletyn Historii Wychowania, (5/6), 91–92. https://doi.org/10.14746/bhw.1997.5.6.28