Treść głównego artykułu

Abstrakt

.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Hellwig, J. (1997). Spuścizna naukowa prof. dra hab. Bogdana Suchodolskiego - tematem sesji naukowej. Uniwersytet Śląski w Katowicach 10.04.1997. Biuletyn Historii Wychowania, (5/6), 103–104. https://doi.org/10.14746/bhw.1997.5.6.35