Treść głównego artykułu

Abstrakt

.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Jakubiak, K. (1997). Historyczne źródła wybranych ofert edukacyjnych w Polsce współczesnej. Materiały z konferencji naukowej nt. „Teoretyczne i praktyczne oferty edukacyjne we współczesnej pedagogice i ich źródła historyczne”, D. Drynda, D. Ekiert-Grabowska, W. Łusz- czuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1996, ss. 154. Biuletyn Historii Wychowania, (5/6), 89–91. https://doi.org/10.14746/bhw.1997.5.6.27