Pressto.

Biuletyn Historii Wychowania

Historyczne źródła wybranych ofert edukacyjnych w Polsce współczesnej. Materiały z konferencji naukowej nt. „Teoretyczne i praktyczne oferty edukacyjne we współczesnej pedagogice i ich źródła historyczne”, D. Drynda, D. Ekiert-Grabowska, W. Łusz- czuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1996, ss. 154

Krzysztof Jakubiak

DOI: https://doi.org/10.14746/bhw.1997.5.6.27

Abstrakt


.

Pełny tekst:

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 0 PDF - 0

AltmetricCopyright (c) 2018 Krzysztof Jakubiak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.