Treść głównego artykułu

Abstrakt

.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Strzelczyk, J. (1997). Pierre Riche, Edukacja i kultura w Europie Zachodniej (VI -VIII w.), Warszawa 1995, ss. 557. Biuletyn Historii Wychowania, (5/6), 64–66. https://doi.org/10.14746/bhw.1997.5.6.10