Treść głównego artykułu

Abstrakt

.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Jakubiak, K. (1997). Danuta Koźmian, Chrześcijańska myśl wychowawcza Fryderyka Wilhelma Foerstera i jej recepcja w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1996, ss. 169. Biuletyn Historii Wychowania, (5/6), 74–75. https://doi.org/10.14746/bhw.1997.5.6.14