Treść głównego artykułu

Abstrakt

.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Jakubiak, K. (1997). Szlakami przeszłości i czasów współczesnych, red. K. Puchowski i J. Zerko, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996, ss. 387. Biuletyn Historii Wychowania, (5/6), 66–70. https://doi.org/10.14746/bhw.1997.5.6.11