Treść głównego artykułu

Abstrakt

.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Apanel, D. (1997). Stefania Walasek, Szkolnictwo średnie ogólnokształcące na ziemiach polskich w latach 1914-1923, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1996, ss. 26. Biuletyn Historii Wychowania, (5/6), 85–86. https://doi.org/10.14746/bhw.1997.5.6.24