Treść głównego artykułu

Abstrakt

.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Magiera, E. (1997). Rola mniejszości narodowych w kulturze i oświacie polskiej od X V m do XX w. (1939 r.) Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Wrocław 9-10 października 1996 r. Biuletyn Historii Wychowania, (5/6), 98–100. https://doi.org/10.14746/bhw.1997.5.6.31