Treść głównego artykułu

Abstrakt

.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Jakubiak, K. (1997). Juliusz Jundziłl, Rodzina rzymska w czasach prosperity i przemian ideowych II wieku. Apulejusz, Fronton, Marek Aureliusz i Tertulian, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1996, ss. 284. Biuletyn Historii Wychowania, (5/6), 62–63. https://doi.org/10.14746/bhw.1997.5.6.9