Treść głównego artykułu

Abstrakt

.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
D.Ź.-S., . (1997). Jezuicka ars educandi. Prace ofiarowane Księdzu Profesorowi Ludwikowi Piechnikowi SJ, Kraków 1995, ss. 288. Biuletyn Historii Wychowania, (5/6), 82–83. https://doi.org/10.14746/bhw.1997.5.6.19