Treść głównego artykułu

Abstrakt

Szkolnictwo pijarskie w czasach minionych a współczesne problemy edukacji historycznej, pod red. Krystynu Wróbel-Lipowej i Mariusza Ausza, Wydawnictwo eSPe, t.1, Kraków-Lublin 2010, ss. 215

Słowa kluczowe

recenzja szkolnictwo pijarskie współczesne problemy edukacji historycznej

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Głowacka-Sobiech, E. (2010). Szkolnictwo pijarskie w czasach minionych a współczesne problemy edukacji historycznej, pod red. Krystynu Wróbel-Lipowej i Mariusza Ausza, Wydawnictwo eSPe, t.1, Kraków-Lublin 2010, ss. 215. Biuletyn Historii Wychowania, (26), 144-147. https://doi.org/10.14746/bhw.2010.26.17