Treść głównego artykułu

Abstrakt

Dorota Żołądź-Strzelczyk, Justyna Gulczyńska (red.), 180 lat Szkoły im. Dąbrówki w Poznaniu (1830–2010), Wydawnictwo „Rys”, Poznań 2010, ss. 311

Słowa kluczowe

180 lat Szkoły im. Dąbrówki w Poznaniu (1830–2010) recenzja

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Apanel, D. (2010). Dorota Żołądź-Strzelczyk, Justyna Gulczyńska (red.), 180 lat Szkoły im. Dąbrówki w Poznaniu (1830–2010), Wydawnictwo „Rys”, Poznań 2010, ss. 311. Biuletyn Historii Wychowania, (26), 148-150. https://doi.org/10.14746/bhw.2010.26.19