Treść głównego artykułu

Abstrakt

Bogusław Śliwerski, Przyrzeczenie Harcerskie. Historia. Metodyka. Manipulacje, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2009, ss. 244

Słowa kluczowe

recenzja przyrzeczenie harcerskie historia metodyka manipulacje

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Głowacka-Sobiech, E. (2010). Bogusław Śliwerski, Przyrzeczenie Harcerskie. Historia. Metodyka. Manipulacje, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2009, ss. 244. Biuletyn Historii Wychowania, (26), 147-148. https://doi.org/10.14746/bhw.2010.26.18