Treść głównego artykułu

Abstrakt

Czesław Kupisiewicz, Szkice z dziejów dydaktyki. Od starożytności po czasy dzisiejsze, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2010, ss. 20

Słowa kluczowe

dzieje dydaktyki recenzja

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Nowak-Kluczyński, K. (2010). Czesław Kupisiewicz, Szkice z dziejów dydaktyki. Od starożytności po czasy dzisiejsze, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2010, ss. 20. Biuletyn Historii Wychowania, (26), 139-141. https://doi.org/10.14746/bhw.2010.26.14