Treść głównego artykułu

Abstrakt

Sympozjum naukowe: „Oblicze ideologiczne szkoły polskiej w latach 1944 -1956” - Lublin 6 maja 2002 r.

Słowa kluczowe

ideologia szkoła polska

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Głowacka-Sobiech, E. (2002). Sympozjum naukowe: „Oblicze ideologiczne szkoły polskiej w latach 1944 -1956” - Lublin 6 maja 2002 r. Biuletyn Historii Wychowania, (15/16), 149-151. https://doi.org/10.14746/bhw.2002.15.16.23