Treść głównego artykułu

Abstrakt

.

Słowa kluczowe

Akademia Rakowska

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Żołądź-Strzelczyk, D. (2002). Akademia Rakowska. Biuletyn Historii Wychowania, (15/16), 54-56. https://doi.org/10.14746/bhw.2002.15.16.8

Bibliografia

  1. Ł. Kurdybacha, Z dziejów pedagogiki ariańskiej, w: tenże, Pisma wybrane, oprać. J. Miąso, t. II, Warszawa 1976, s. 205-336.
  2. S. Tync, Wyższa Szkoła Braci Polskich w Rakowie. Zarys je j dziejów (1602 -1638), w: Studia nad arianizmem, red. L. Chmaj, Warszawa 1959, s. 331-390.
  3. Raków ognisko arianizmu, pod red. S. Cynarskiego, Kraków 1968.