Treść głównego artykułu

Abstrakt

Małgorzata Balukiewicz, Protektoraty lwowskie. Początki i rozwój praktyki opiekuńczo-wychowawczej we Lwowie i na ziemi lwowskiej od końca XVIII stulecia do wybuchu II wojny światowej, Katowice 2000, ss. 158

Słowa kluczowe

praktyka opiekuńczo-wychowawcza Lwów

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Głowacka-Sobiech, E. (2002). Małgorzata Balukiewicz, Protektoraty lwowskie. Początki i rozwój praktyki opiekuńczo-wychowawczej we Lwowie i na ziemi lwowskiej od końca XVIII stulecia do wybuchu II wojny światowej, Katowice 2000, ss. 158. Biuletyn Historii Wychowania, (15/16), 100-102. https://doi.org/10.14746/bhw.2002.15.16.18