Treść głównego artykułu

Abstrakt

.

Słowa kluczowe

system szkolny Królestwo Polskie XIX wieku

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Rutkowski, M. (2002). Weryfikacja systemu szkolnego Królestwa Polskiego w początkach lat trzydziestych XIX wieku Po. Biuletyn Historii Wychowania, (15/16), 23-35. https://doi.org/10.14746/bhw.2002.15.16.4