Treść głównego artykułu

Abstrakt

.

Słowa kluczowe

Tadeusz Jałmużna zakłady kształcenia nauczycieli Łódź

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Gulczyńska, J. (2002). Tadeusz Jałmużna, Zakłady kształcenia nauczycieli w Łodzi w latach 1918-1998, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, ss. 526. Biuletyn Historii Wychowania, (15/16), 71-73. https://doi.org/10.14746/bhw.2002.15.16.11