Treść głównego artykułu

Abstrakt

Z dziejów ruchu harcerskiego. Studia - Szkice - Materiały 1911-2006, pod red. Edyty Czop, Oficyna Wydawnicza „Mercator”, Rzeszów 2006

Słowa kluczowe

historia ruch harcerski recenzja

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Król, J. (2008). Z dziejów ruchu harcerskiego. Studia - Szkice - Materiały 1911-2006, pod red. Edyty Czop, Oficyna Wydawnicza „Mercator”, Rzeszów 2006. Biuletyn Historii Wychowania, (24), 191-195. https://doi.org/10.14746/bhw.2008.24.22