Treść głównego artykułu

Abstrakt

Św. Józef Kalasancjusz 1557-1648. Życie oddane wychowaniu. Jubileusz 450. rocznicy urodzin Założyciela pijarów, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów, Kraków 2008, ss. 93

Słowa kluczowe

Św. Józef Kalasancjusz 1557-1648 wychowanie recenzja

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Głowacka-Sobiech, E. (2008). Św. Józef Kalasancjusz 1557-1648. Życie oddane wychowaniu. Jubileusz 450. rocznicy urodzin Założyciela pijarów, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów, Kraków 2008, ss. 93. Biuletyn Historii Wychowania, (24), 182-183. https://doi.org/10.14746/bhw.2008.24.18