Treść głównego artykułu

Abstrakt

Jan Wnęk, Polska myśl pedagogiczna 1795-1863, Kraków 2007, ss. 295 Wyd. MCDM

Słowa kluczowe

polska myśl pedagogiczna 1795-1863 recenzja

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Markiewiczowa, H. (2008). Jan Wnęk, Polska myśl pedagogiczna 1795-1863, Kraków 2007, ss. 295 Wyd. MCDM. Biuletyn Historii Wychowania, (24), 184-185. https://doi.org/10.14746/bhw.2008.24.19