Treść głównego artykułu

Abstrakt

Danuta Koźmian, Janusz Jędrzejewicz polityk i pedagog (1885-1951), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 171

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Głowacka-Sobiech, E. (2004). Danuta Koźmian, Janusz Jędrzejewicz polityk i pedagog (1885-1951), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 171. Biuletyn Historii Wychowania, (19/20), 77–78. https://doi.org/10.14746/bhw.2004.19.20.16