Treść głównego artykułu

Abstrakt

Edmund Juśko, Szkolnictwo powszechne w powiecie tarnowskim w latach 1918-1939, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2003, ss. 405

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Ślęczka, R. (2004). Edmund Juśko, Szkolnictwo powszechne w powiecie tarnowskim w latach 1918-1939, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2003, ss. 405. Biuletyn Historii Wychowania, (19/20), 61–62. https://doi.org/10.14746/bhw.2004.19.20.10