Treść głównego artykułu

Abstrakt

Miracula z „Żywota świętej Jadwigi”, księżnej Śląska jako źródło do dziejów wychowania

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Ratajczak, K. (2004). Miracula z „Żywota świętej Jadwigi”, księżnej Śląska jako źródło do dziejów wychowania. Biuletyn Historii Wychowania, (19/20), 14–22. https://doi.org/10.14746/bhw.2004.19.20.2