Treść głównego artykułu

Abstrakt

Rola szkolnictwa łódzkiego w tworzeniu dziedzictwa kulturowego Łodzi w XX wieku. Tradycje i współczesność łódzkich szkół średnich, red. Tadeusz Jałmużna, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2003, ss. 353

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Gulczyńska, J. (2004). Rola szkolnictwa łódzkiego w tworzeniu dziedzictwa kulturowego Łodzi w XX wieku. Tradycje i współczesność łódzkich szkół średnich, red. Tadeusz Jałmużna, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2003, ss. 353. Biuletyn Historii Wychowania, (19/20), 68–70. https://doi.org/10.14746/bhw.2004.19.20.13