Treść głównego artykułu

Abstrakt

Działalność kobiet polskich na polu oświaty i nauki, pod redakcją Wiesława Jamrożka i Doroty Żołądź-Strzelczyk, Wyd. ERUDITUS, Poznań 2003, ss. 250

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Strzelecki, K. (2004). Działalność kobiet polskich na polu oświaty i nauki, pod redakcją Wiesława Jamrożka i Doroty Żołądź-Strzelczyk, Wyd. ERUDITUS, Poznań 2003, ss. 250. Biuletyn Historii Wychowania, (19/20), 51–54. https://doi.org/10.14746/bhw.2004.19.20.7