Treść głównego artykułu

Abstrakt

Społeczno-edukacyjna działalność sióstr Marii, Lucyny i Zofii Sokolnickich

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Gulczyńska, J. (2004). Społeczno-edukacyjna działalność sióstr Marii, Lucyny i Zofii Sokolnickich. Biuletyn Historii Wychowania, (19/20), 41–47. https://doi.org/10.14746/bhw.2004.19.20.5

Referencje

 1. Alfabet Zofii Sokolnickiej, (W:) „Kurier Poznański” 1928.
 2. Dziennik Poznański 1927/Nr 49.
 3. Karczmarek Z., Zofia Sokolnicką (1878-1927), (W:) Wielkopolanie XX wieku, (red.) A. Gulczyński, Poznań 2001.
 4. Kobieta w Sejmie, Warszawa 1928. „Kronika Miasta Poznania” 1927.
 5. „Kurier Poznański” 1927/Nr 94.
 6. Listy Stanisławy Sokolnickiej i Lucyny Sokolnickiej do Zofii Sokolnickiej, ze zbiorów prywatnych Katarzyny Męczeńskiej.
 7. Mowa Posła Zofii Sokolnickiej wygłoszona na 191 posiedzeniu Sejmu Ustawodawczego dn. 30 listopada 1920 r. podczas sprawozdania Komisji Oświatowej i Skarbowo-Budżetowej o wniosku p. Z. Sokolnickiej i Tow.. z Klubu Związku Ludowo-Narodowego, Warszawa 1920.
 8. Seyda M„ Polska na przełomie wieków, t. I, Poznań 1927.
 9. Sokolnicką Z., O pracy tajnej Towarzystwa Tomasza Zana pod jarzmem pruskim, Warszawa 1921.
 10. Sokolnicką Zofia, (W:) Polski Słownik Biograficzny, t. XL, Warszawa 2000-2001.
 11. Sprawozdanie Dyrekcji Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego im. „ Królowej Jadwigi” Lucyny
 12. Sokolnickiej w Poznaniu za lata 1919-1929, Poznań 1930.
 13. Świadectwa szkolne z Prywatnego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi, ze zbiorów prywatnych Stefanii Tokarskiej-Kaszubowej.
 14. Towarzystwo Oświatowe „Warta” , Biblioteka Raczyńskich, sygn. 1034.
 15. Towarzystwo Oświatowe „Warta” . Narodowa Organizacja Kobiet. Biblioteka Raczyńskich, sygn. 1060-H.
 16. Wspomnienia Witolda Sokolnickiego, maszynopis w posiadaniu rodziny.