Treść głównego artykułu

Abstrakt

Adam Fijałkowski, Puer eruditus. Idee edukacyjne Wincentego z Beauvais (ok. 1194-1264), Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2001, ss. 225, sum., ii.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Ratajczak, K. (2004). Adam Fijałkowski, Puer eruditus. Idee edukacyjne Wincentego z Beauvais (ok. 1194-1264), Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2001, ss. 225, sum., ii. Biuletyn Historii Wychowania, (19/20), 54–57. https://doi.org/10.14746/bhw.2004.19.20.8