Treść głównego artykułu

Abstrakt

.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Ratajczak, K. (2013). Krzysztof Boroda, Studenci Uniwersytetu Krakowskiego w późnym średniowieczu, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2010, ss. 404. Biuletyn Historii Wychowania, (30), 165-169. https://doi.org/10.14746/bhw.2013.30.12