Treść głównego artykułu

Abstrakt

.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Puchowska, M. (2016). Sprawozdanie z konferencji „Instytucje edukacyjne w Krakowie i na ziemiach polskich w XIX i początkach XX wieku”. Akademia Ignatianum w Krakowie, 1–2 kwietnia 2016. Biuletyn Historii Wychowania, (34), 227–235. https://doi.org/10.14746/bhw.2016.34.18