Treść głównego artykułu

Abstrakt

The article discusses the direct and indirect influence that the concepts of Édouard Séguin, creator of a pedagogy for people with intellectual disabilities, had on the development of Polish special and general pedagogy in the interwar period. It also presents a brief overview of the biography and achievements of this Franco-American pedagogue and doctor.

Słowa kluczowe

pedagogy of the mentally disabled Édouard Séguin Maria Grzegorzewska Second Republic of Poland pedagogy of the mentally disabled Édouard Séguin Maria Grzegorzewska Second Republic of Poland

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Fetzki, T. (2017). Recepcja koncepcji pedagogicznych Édouarda Séguina w pedagogice Drugiej Rzeczypospolitej. Biuletyn Historii Wychowania, (37), 23–36. https://doi.org/10.14746/bhw.2017.37.2

Referencje

 1. Dąbrowska E. (red.), Stulecie urodzin Marii Grzegorzewskiej. Materiały sesji naukowej 18 IV 1988, Warszawa 1990.
 2. Doroszewska J., Pedagogika specjalna, t. I, Wrocław – Warszawa – Kraków 1989.
 3. Fetzki T., Édouard Séguin – jeszcze jeden zapomniany geniusz, „Biuletyn Historii Wychowania” 2005/2006 nr 1–2.
 4. Fetzki T., Édouard Séguin, twórca pedagogiki osób niepełnosprawnych intelektualnie, „Szkoła Specjalna” 2012, nr 2.
 5. Fetzki T., Jubileusz dwóchsetlecia narodzin Édouarda Séguina; u źródeł pedagogiki specjalnej, „Szkoła Specjalna” 2012, nr 1.
 6. Fetzki, T., Koncepcje Édouarda Séguina i ich znaczenie dla rozwoju pedagogiki osób niepełnosprawnych intelektualnie, Praca doktorska, Poznań 2011.
 7. Fetzki T., Koncepcje pedagogiczne Édouarda Séguina, „Szkoła Specjalna” 2012, nr 3.
 8. Fetzki T., Spadkobiercy myśli Édouarda Séguina, „Szkoła Specjalna” 2012, nr 4.
 9. Grzegorzewska M., Głuchociemni, „Szkoła Specjalna” 1927, nr 1.
 10. Grzegorzewska M., Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej, „Szkoła Specjalna” 1928, nr 3–4.
 11. Grzegorzewska, M., Wzajemne wpływy pedagogiki specjalnej i ogólnej. „Nowa Szkoła” 1971, nr 6.
 12. Grzegorzewska, M., Znaczenie psycho-pedagogiki dziecka anormalnego w studjach nauczyciela, „Ruch Pedagogiczny” 1921, nr 1–5.
 13. Hessen S., Pedagogika specjalna i pedagogika ogólna, „Szkoła Specjalna” 1937/38, nr 1–5.
 14. Hessen S., Źródło pedagogii Montessori, jej zasługi i niebezpieczeństwa, „Przedszkole” 1935, nr 3.
 15. Jezierska E., Obserwacje nad rozwojem głucho ciemnej Krystyny Hryszkiewicz, Warszawa 1963.
 16. Łatacz E., Recepcja teorii pedagogicznej Marii Montessori w Polsce do roku 1939, Łódź 1996.
 17. Marcinkowski R., Życie i działalność pedagogiczna Michała Wawrzynowskiego. Niepublikowana praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. W. Jamrożka, Poznań 1997.
 18. Mauersberg S. (red.), Dzieje szkolnictwa i pedagogiki specjalnej. Warszawa 1990.
 19. Médici A., L’éducation nouvelle: ses fondateurs – son evolution. Paris 1940.
 20. Montessori M., Domy dziecięce; metoda pedagogiki naukowej stosowana w wychowaniu najmłodszych dzieci, Warszawa 2005.
 21. Séguin É., Idiocy and its treatment by the physiological method... by Edward Séguin..., NewYork 1866.
 22. Séguin É., Traitement moral, hygiène et éducation des idiots et des autres enfants arriérés ou retardés dans leur développement, Paris 1995.
 23. Slaska E. M., Fetzki T., Eugenia Lublinerowa i jej dzieło; pogranicze biografii literackiej i monografii pedagogicznej, w: Przedmiot, źródła i metody badań w biografii, R. Skrzyniarz, L. Dziaczkowska, D. Opozda (red.), Lublin 2016.
 24. Tomasik, E., „Ocalić od zapomnienia…” Maria Grzegorzewska w relacjach ze współczesnym, Warszawa 1998.
 25. Wawrzynowski M., Opieka nad dziećmi upośledzonemi umysłowo, Warszawa 1931.
 26. Wawrzynowski M., Program nauczania w szkole specjalnej dla upośledzonych umysłowo, „Szkoła Specjalna” 1926, nr 1, 2, 3–4.
 27. Wspomnienia o Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 1989.
 28. Żabczyńska E. (red.), Maria Grzegorzewska-pedagog w służbie dzieci niepełnosprawnych, Warszawa 1995.
 29. Żulińska B., Natalja Cicimirska: MOJA OCHRONKA, „Czasopismo Pedagogiczne” 1919/20, nr 4.
 30. Żukiewiczowa Z., Froebel i Montessori, „Przedszkole” 1935/36, nr 7.