Treść głównego artykułu

Abstrakt

.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Głowacka-Sobiech, E. (2016). Z badań nad tradycją polskiej pedagogiki. Indywidualizm – Edukacja – Kolektywizm, pod red. E. Magiery, t. I, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego „Minerwa”, Szczecin 2015, ss. 172. Biuletyn Historii Wychowania, (34), 145–147. https://doi.org/10.14746/bhw.2016.34.11