Treść głównego artykułu

Abstrakt

.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Nowicki, M. (2017). Edukacyjne dziedzictwo reformacji – w 500. rocznicę wystąpienia Marcina Lutra. Biuletyn Historii Wychowania, (36), 141–146. https://doi.org/10.14746/bhw.2017.36.9

Referencje

 1. Bała P., Szkolnictwo państwowe w myśli Marcina Lutra, „Cywlizacja” 23 (2007).
 2. Brecht M., Martin Luter. Sein Weg zur Reformation 1483–1521, Stuttgart 1983.
 3. Budzyński J., Paideia humanistyczna, czyli wychowanie do kultury. Studium z dziejów klasycznej edukacji w gimnazjach XVI–XVIII wieku (na przykładzie Śląska), Częstochowa 2003.
 4. Gliczner Skrzetuski E., Książki o wychowaniu dzieci barzo dobre, pożyteczne i potrzebne, z których rodzicy ku wychowaniu dzieci swych naukę dołożną wyczerpnąć mogą, red. W. Wisłocki, Kraków 1876.
 5. Hartfelder K., Philipp Melanchton als Praeceptor Germaniae, Berlin 1889.
 6. Hyma A., The Brethren of the Common Life, Eugene, Or. 2004.
 7. Kurdybacha Ł., Historia wychowania, Warszawa 1967, t. I.
 8. Kwiatkowski M., Marcina Kwiatkowskiego Książeczki rozkoszne o poczciwem wychowaniu dziatek 1564 i Wszystkiej Lifflanckiej Ziemi opisanie 1567, red. Z. Celichowski, Kraków 1889.
 9. Luter M., Do burmistrzów i rajców wszystkich miast w Niemczech, iż powinni zakładać i utrzymywać szkoły chrześcijańskie, w: Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, red. S. Wołoszyn, Kielce 1995, t. I, s. 299–300.
 10. Luther M., Eine Predigt, Mart. Luther, das man kinder zur Schulen halten solle, Wittemberg 1530, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:70-dtl-0000022593 [dostęp: 3.04.2017].
 11. Luther M., Wantuła A., i Luther M., Mały katechizm; Duży katechizm, Bielsko-Biała 2000.
 12. Maritain J., Trzej reformatorzy: Luter, Kartezjusz, Rousseau, tłum. K. Michalski, Warszawa-Ząbki 2005.
 13. Melanchthon P., Vnderricht der Visitatorn an die Pfarrhern im Kurfürstenthum zu Sachssen, Wittemberg 1528, http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10204613.html [dostęp: 3.04.2017].
 14. Milerski B., O pedagogicznych poglądach Marcina Lutra, „Myśl Protestancka” 1 (1998).
 15. Nowicki M., Akademia Lubrańskiego: organizacja szkoły i działalność wychowawcza, Warszawa 2015.
 16. [Murzynowski S.]., Jana Seklucyana Oeconomia albo gospodarstwo: 1546, red. Z. Celichowski, Kraków 1890.
 17. Pietrzyk Z., W kręgu Strasburga: z peregrynacji młodzieży z Rzeczypospolitej polsko-litewskiej w latach 1538–1621, Kraków 1997.
 18. Ratajczak K., Melanchton Filip, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, Warszawa 2004, s. 142.
 19. Sturm J., Ioannis Sturm de ratione studiorum Gymnasii Hieronymitani Leodii Iudicium, w: Monumenta Paedagogica Societatis Iesu, t. I (1540–1556), Romae 1965, s. 632–636.
 20. Todd J.M., Marcin Luter, tłum. T. Szafrański, Warszawa 1970.